Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Điều gì phân biệt tư vấn viên giỏi với tư vấn viên tuyệt vời

Julian H. Good Jr., CLU, ChFC

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Không lắng nghe cảm xúc của khách hàng đằng sau những gì họ chia sẻ sẽ ngăn cản tư vấn viên đi tới sự xuất sắc. Học cách tương tác tốt hơn với khách hàng từ chia sẻ của thành viên đủ điều kiện đạt Top of the Table và Cựu Chủ tịch MDRT Julian Good.
 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments