Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Tăng gấp ba kết quả MDRT của bạn

David Batchelor, Dip PFS, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Batchelor chia sẻ những chiến lược để gia tăng sự tập trung và tìm ra phương pháp đạt được mục tiêu ngắn và dài hạn, đặc biệt khi liên quan đến việc có được lợi ích lớn nhất từ tham dự Hội nghị Thường niên hoặc các hội nghị khác. Được thuyết trình tại Hội nghị Thường niên 2017.
 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments