Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Tầm quan trọng của gia đình khi bán báo hiểm

Bryce Sanders

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Tất cả khách hàng của bạn đều mang theo mình sức mạnh của câu chuyện và di sản của gia đình họ. Làm sao để những điều này tích hợp vào cuộc thảo luận về bảo hiểm với khách hàng.

Dù nền tảng văn hóa của chúng ta là gì, chúng ta luôn mang theo mình câu chuyện về gia đình, truyền thống và giá trị. Tuy nhiên, những giá trị đó có vai trò gì khi chúng ta thảo luận về bảo hiểm với khách hàng, cả khi chúng ta tiến hành tìm hiểu thực tế và phân tích nhu cầu?

Giá trị gia đình

Dù thuộc nền văn hóa nào, ai cũng muốn mang đến cho con cháu mình cơ hội tốt nhất. Giáo dục vẫn là con đường tiến thân có tính lịch sử. Bạn còn nhớ khi ai cũng muốn con mình hoặc là bác sĩ hoặc là luật sư hoặc lập gia đình với những người đó không? Mọi người sẽ tiết kiệm và hy sinh để con cái mình có được học vấn tốt nhất. Họ có biết điều đó sẽ tốn kém bao nhiêu không và làm sao để tiết kiệm tiền cho việc đó? Họ cần phương tiện để tiết kiệm.

Chăm sóc người già

Khách hàng của bạn sẽ già đi. Nhiều năm trước, một gia đình đông con là cách bảo đảm cho tuổi già. Nhiều thế hệ sống chung trong một ngôi nhà. Ông bà ở nhà trông cháu. Con cái chăm sóc cha mẹ. Bây giờ, gia đình đã tản mác khắp nơi. Cha mẹ không muốn là gánh nặng tài chính cho con cháu họ. Hoạch định hưu trí mang lại thu nhập khi nghỉ hưu. Bảo đảm thu nhập trọn đời là điều quyết định kế hoạch lợi ích được dùng để mang lại thu nhập đó. Đáng tiếc là hiện nay những kế hoạch đó rất hiếm. Bạn có thể cung cấp các phương án thay thế như bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

Xuất hiện quyền lợi tử vong

Nhiều năm trước, người nuôi sống cả nhà được gọi là trụ cột gia đình. Họ bảo đảm cuộc sống cho gia đình mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu trụ cột gia đình không còn nữa? Gia đình vẫn có nhu cầu thường ngày. Đó là chi phí sinh hoạt và giáo dục. Đại lý có thể giải thích việc một khoản tiền bồi thường tử vong có thể thỏa mãn nhu cầu đó trong trường hợp xấu nhất như thế nào.

Di sản gia đình

Không ai muốn thấy tài sản đã tích lũy bao đời bị biến mất. Dù có vẻ không thuận tai, nhưng những người thừa kế mong đợi được thừa kế món gì đó. Những người đầu tư khôn ngoan, sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu tài sản như bất động sản có thể gặp tình huống khó khăn nếu họ nhận được hóa đơn thuế bất động sản khổng lồ. Cách tốt hơn và dễ hơn là xử lý hoạch định bất động sản từ sớm. Đây là một lĩnh vực khác mà tư vấn viên có thể thể hiện vai trò nhờ bảo đảm có tài sản để phân chia cho các thành viên trong gia đình.

Bryce Sanders là chủ tịch công ty Perceptive Business Solutions Inc. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách của ông, Captivating the Wealthy Investor, trên Amazon.

Bài viết được đăng trên trang Blog MDRT.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments