Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Hỏi và Đáp: Caio Cunha

Liz DeCarlo

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Caio Cunha xem xét sự tăng trưởng kinh doanh trong hai lĩnh vực

Caio Cunha xem xét sự tăng trưởng kinh doanh trong hai lĩnh vực

Tôi đã bắt đầu làm việc với các công ty lớn về mảng phúc lợi nhân viên. Chúng tôi có thể cung cấp hai dịch vụ, một về kế hoạch phúc lợi của công ty và dịch vụ khác về kế hoạch cá nhân của từng nhân viên. Nhân viên đến với một công ty và rồi rời khỏi đó, nếu không có dịch vụ cá nhân hóa, gia đình họ sẽ không được bảo vệ. Điều rất quan trọng là giúp mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm cá nhân khi chúng tôi làm việc với các công ty.

Khi bắt đầu làm việc với một công ty, làm thế nào để bạn phục vụ rất nhiều khách hàng cá nhân mới?

Bạn cần tăng thêm nhân viên hỗ trợ. Tôi luôn phỏng vấn các ứng viên để tìm kiếm thêm chuyên gia đủ điều kiện tiên quyết làm việc cùng doanh nghiệp. Tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn hằng tháng — thường khoảng 10 cuộc. Mọi người hỏi tôi: “Nếu đã có đầy đủ nhân sự, tại sao bạn vẫn tiếp tục phỏng vấn?” Đó là vì tôi muốn gặp thêm nhiều người phù hợp với tầm nhìn của công ty; hơn nữa, bạn không thấy việc hiểu năng lực của từng ứng viên luôn là điều tốt sao?

Bạn có một phương pháp thú vị để kiểm tra những người bạn phỏng vấn. Hãy cho chúng tôi biết bí mật đó.

Đối với công việc này, mọi người cần biết cách giao tiếp hiệu quả. Biết cách viết, nói và lắng nghe là yêu cầu cơ bản để đạt được hiệu suất kinh doanh. Trong 15 phút cuối cùng của cuộc phỏng vấn, tôi yêu cầu các ứng viên viết một bài luận. Bài đó có thể là về thị trường hoặc về nền kinh tế. Bởi vì Rumo CF là một công ty cung cấp các công cụ tài chính tập trung vào lập kế hoạch tài chính cho mọi người và doanh nghiệp, chúng tôi phải tìm kiếm những người quan tâm đến vấn đề này và biết cách truyền đạt về bối cảnh kinh tế hiện tại.

Nói chung, các chủ đề viết luận liên quan đến những câu hỏi như: “Bạn mong đợi điều gì từ nền kinh tế Brazil vào năm 2020?” hoặc “Bạn mong đợi điều gì từ cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào năm 2020?” Thật kinh ngạc về tiềm năng của ứng viên trong các khía cạnh nhận thức, tổng hợp và làm việc dưới áp lực khi chúng tôi chỉ dành cho họ 15 phút cho một câu hỏi hàng ngày cho một tư vấn viên tài chính.

Caio Henrique Cunha là thành viên MDRT 10 năm đến từ Sao Paulo, Brazil. Để biết thêm thông tin, hãy gửi email về caio.cunha@rumocf.com.br.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments