Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

7 C สำหรับรายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

Dave Faulkner, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

จัดทำกระบวนการการทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผมได้สร้างรายการตรวจสอบหลายรายการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจของผม รายการตรวจสอบเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างในวิธีการทำธุรกิจของคุณได้เช่นกัน

รายการตรวจสอบมีสี่ประเภท ได้แก่ รายการตรวจสอบกระบวนการ รายการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่ผมกำลังติดต่ออยู่ แบบสอบถามหรือรายการตรวจสอบค้นหาปัญหาเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าได้ดีขึ้น และรายการตรวจสอบคำแนะนำเพื่อให้คำชี้แนะแก่ผู้ใช้

มาดูเจ็ด C สำหรับรายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

Categorize (จัดหมวดหมู่) รายการตรวจสอบในช่วงแรก ๆ ที่ผมสร้างขึ้นนั้น เยอะเกินไป มีขนาดใหญ่ ทั้งยาวเกิน ตอนนี้ รายการตรวจสอบส่วนใหญ่ของผมมีจำนวนหน้าเดียว บางครั้งก็มีหน้าที่สอง พยายามจัดหมวดหมู่รายการตรวจสอบที่ยาว ๆ รายการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทางการเงินของผม มีคำถามมากเกินไป ผมตัดสินใจที่จะจัดหมวดหมู่ องค์ประกอบทั้งหกประการของการวางแผนทางการเงิน และแบ่งออกเป็น คำถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินและคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการลงทุน การจัดการความเสี่ยง หรือการประกันภัย การวางแผนภาษีและ การวางแผนเกษียณอายุ

ผมต้องการคำถามเกี่ยวกับการวางแผนมรดกด้วย แต่เนื่องจากผมต้องจัดการกับทั้งบุคคลและธุรกิจ ผมจึงแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ การวางแผนมรดกสำหรับบุคคลและการวางแผนมรดกสำหรับเจ้าของธุรกิจ ถ้าหากผมจะไปพบกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบประกันหรือทบทวนการลงทุน หรือพูดคุยเฉพาะเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณอายุ หรือการวางแผนมรดก ผมสามารถส่งรายการตรวจสอบเหล่านี้ ให้พวกเขาล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผมมีรายการตรวจสอบที่ให้ลูกค้าหลายร้อยรายกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ และแม้ว่าจะมีทั้งหมดเจ็ดหน้า แต่ก็ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการกรอกข้อมูล นี่เป็นปรนัยแบบ ใช่และไม่ใช่ พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างในพอร์ตการลงทุนหรืออะไรอื่น ๆ

Conversation (การสนทนา) รายการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการสนทนาที่ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อผมทำงานกับลูกค้าในรายการตรวจสอบการจัดการการลงทุน ในส่วนด้านล่างจะมีที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นี่ไม่ใช่สำหรับลูกค้า นี่สำหรับตัวผมเอง

คำถามแรกคือ คุณมีพอร์ตการลงทุนหรือไม่ "มี" ตอนนี้ ผมสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้ “บอกผมเกี่ยวกับพอร์ตนั้นหน่อยสิว่า มันอยู่ที่ไหน ที่ปรึกษาของคุณคือใคร ทำไมคุณถึงลงทุน” ผ่านการสนทนาและอีกครึ่งชั่วโมง ผมสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ลูกค้ามี รวมถึงความต้องการและทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ

ผมได้ค้นพบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาการค้นหาข้อเท็จจริง เป็นจุดที่ยากที่สุดในกระบวนการวางแผนทางการเงินสำหรับผม และผมก็จัดการกับ จุดที่ยากนั้นได้แล้ว

Creative (ความคิดสร้างสรรค์) จงมีความคิดสร้างสรรค์ รายการตรวจสอบช่วยแก้ปัญหา ปัญหาหนึ่งที่ผมมักมีคือหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี เมื่อทำงานกับที่ปรึกษาคนอื่น ๆ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้รับ หรือรวมทั้งผมไม่ได้อยู่ในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีนั้นด้วย ดังนั้นผมจึงสร้างรายการตรวจสอบหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี สิ่งนี้เป็นลูกผสม ส่วนแรกคือบริการที่จะให้ หลังจากพูดคุยกับลูกค้า ผมสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด หรือผมทำได้แค่การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงหรือการประกันภัย

นอกจากนี้ ผมทำรายการตรวจสอบค่าตอบแทน ตอนนี้ ไม่เพียงแต่สามารถ ผมอธิบายให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบอย่างชัดเจนว่าผมจะได้รับเงินหรือให้บริการได้อย่างไร แต่ผมยัง ได้พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ

Combined (ผสมผสาน) คุณสามารถผสมผสานสไตล์ต่าง ๆ ผมชอบช่วยลูกค้าทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้นผมจึงใช้รายการตรวจสอบที่ผมได้จัดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันไว้ จากนั้นผมก็รวมเข้ากับแผ่นงานเพื่อช่วยให้พวกเขาชัดเจนถึงเป้าหมายที่ต้องการ จากนั้นเรากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และคำแนะนำของผมมักจะเป็นวัตถุประสงค์ของพวกเขา

Consistent (คงเส้นคงวา) ผมเคยเห็นรายการตรวจสอบที่ว่า ใช่คือดีและไม่คือดี และจากนั้น ใช่คือไม่ดีและไม่ใช่คือไม่ดี ดูน่าสับสน มีความคงเส้นคงวา

Change (เปลี่ยนแปลง) อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าผมได้อัปเดต แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการตรวจสอบไปกี่ครั้งแล้ว ตัวอย่างเช่น รายการตรวจสอบการวางแผนเกษียณอายุของผมเดิมมีคำถามนี้: คุณคิดว่าคุณจะมีอายุขัยถึงประมาณอายุเท่าไร ประมาณ 75% ของผู้ที่กรอกรายการตรวจสอบนี้จะหยุดที่นี่ พวกเขาไม่ได้ตอบ พวกเขาไม่รู้ ผมได้ค้นพบว่าที่ผมต้องทำคือเปลี่ยนเป็น “คุณคิดว่าคุณจะมีอายุขัยถึงอายุเท่าไร น้อยกว่า 85 ปี หรือเท่ากับหรือมากกว่า 85 ปี”

ทันใดนั้น ผู้คน 100% ก็เลือกที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นผมก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ "ทำไมคุณคิดว่าคุณจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 85” หรือ “ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณจะมีอายุเกิน 85 ปี”

Convenient (สะดวก) พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การกรอกรายการตรวจสอบเหล่านี้สะดวกและง่ายที่สุด มีพื้นที่ว่างมากมาย กี่ครั้งแล้วที่คุณทำรายการตรวจสอบที่พวกเขาขอที่อยู่อีเมลของคุณและพวกเขาให้ช่องว่างที่คุณเขียนน้อยมาก ลายมือของผมแย่มาก และผมต้องใช้พื้นที่เต็มหน้ากระดาษ เพื่อใส่ที่อยู่อีเมลของผม เพราะผมเขียนตัวใหญ่และเลอะเทอะ และหมายเลขโทรศัพท์ก็ด้วย ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ ผมถูกบังคับให้เขียนในช่องว่างเล็ก ๆ เหล่านี้ นั่นไม่สะดวกเลย พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น

และท้ายสุด โปรดจำไว้ว่า: รายการตรวจสอบที่ดีต้องมีความชัดเจนและแม่นยำ หากลูกชายหรือลูกสาววัย 10 ขวบของคุณไม่เข้าใจหรือไม่สามารถตอบคำถามในรายการตรวจสอบของคุณได้ ก็ถึงเวลาแก้ไขรายการตรวจสอบแล้ว

Dave Faulkner เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการวางแผนทางการเงินที่ประสบความสำเร็จสองแห่ง FP Solutions และ Razor Logic Systems เขาได้พูดบรรยายในกิจกรรมการประชุมประจำปีและ Global Conference MDRT 2020 เสมือนจริง รับชมวิดีโอของเขาใน Resource Zone ได้ที่ mdrt.org

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments