Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Hỏi và Đáp: George Pickett

Antoinette Tuscano

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

George Pickett dùng khái niệm chơi bowling khi làm việc với khách hàng.

Tôi đưa ra nhiều ki bowling, thường là có năm đến sáu lựa chọn. Một số lựa chọn tôi biết cần phải đánh sập xuống; tuy nhiên tôi muốn khách hàng hiểu là tôi đã suy nghĩ kỹ tất cả các lựa chọn. Một khi chúng ta bỏ đi ba bốn lựa chọn không tốt, chúng ta có thể tập trung vào những lựa chọn còn đứng vững. Cách tiếp cận này có thể áp dụng mọi lúc. Nó giúp xây dựng lòng tin và sự tự tin trong những lời khuyên mà tôi đưa ra.

Bạn phát triển những lựa chọn đó như thế nào?

Khởi đầu với những thực tế. Xác định mục tiêu của khách hàng. Sau đó, hành động. Khách hàng quyết định và sau đó chúng tôi triển khai. Trong tương lai, chúng tôi lặp lại quy trình này với các lựa chọn và cải thiện khác khi có cơ hội. Khi cung cấp dịch vụ liên tục, chúng tôi khám phá các mục tiêu, nhu cầu, lựa chọn khác có thể được thực hiện đúng thời hạn. Chúng tôi muốn tạo ra một mối quan hệ khăng khít, và điều đó sẽ tạo ra trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng. Chúng tôi thấy rằng nếu khách hàng có trải nghiệm tích cực, họ sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Bạn có một cách nhìn độc đáo về quá khứ và tương lai của khách hàng.

Mỗi người đều là tổ tiên và là người thừa kế của chính mình. Chúng ta nghĩ ra tương lai và kế thừa quá khứ của chính mình. Công việc của chúng tôi là làm việc với bạn của ngày hôm nay - con người được thừa hưởng từ quá khứ - và cùng nhau tạo ra một tương lai lý tưởng. Chúng tôi sẽ ủng hộ vì chính bạn trong tương lai.

George B. Pickett, J.D., CLU, thành viên MDRT 50 năm, Mississippi. Ông là Chủ tịch MDRT năm 2004.
Liên hệ với ông tại gpickett@thecenterpointgroup.com.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments