Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Vượt qua cấm kỵ về văn hóa tại Jamaica

Antoinette Tuscano

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Trước tiên, Robinson nói về đầu tư với khách hàng tiềm năng, sau đó mới chuyển dần đến bảo hiểm.
Marina Burnel Photography

Ở JAMAICA, nơi đồng đô-la vẫn thường dao động và mất giá, mọi người có thể rất nghi ngại khi nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ và các tư vấn viên tài chính. Dù vậy, Loeri Ann Robinson, BSc (Hons), LUTCF, vẫn được khách hàng của cô chào đón.

“Tôi không thấy có rào cản,” Robinson, thành viên MDRT 6 năm từ Kingston, Jamaica, cho biết. “Để hiện thực hóa tiềm năng trọn vẹn của bạn, hãy ngừng tranh đua với người khác. Hãy tranh đua với chính bạn. Mỗi ngày tôi đều cố gắng hết sức để trở thành một người tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

Ngành tài chính ở Jamaica đang tiến hóa. Trước chỉ dồn trọng tâm vào bảo hiểm nhân thọ, giờ đây ngành phân nhánh gồm cả ngân hàng và các giải pháp đầu tư. Để thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi và quan ngại của khách hàng, các nhà tư vấn đang tăng cường mức độ đào tạo và thúc đẩy tiêu chuẩn đạo đức cao trong chuyên môn.

Robinson cố gắng đảm bảo rằng mình biết nhiều hết mức có thể về chuyên môn và thị trường ngách của các chuyên gia cũng như chủ sở hữu doanh nghiệp. Cô chuyên về bảo hiểm người chủ chốt nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trước thiệt hại kinh tế.

Hơn nữa, cô cho biết: “Sau nhiều năm thử và sai, tôi đã phát triển công thức riêng của mình để tư vấn cho khách hàng. Điều này khiến ai đó sẵn lòng lắng nghe những gì bạn cần nói. Không chỉ lắng nghe, họ còn áp dụng trong đầu mình đồng thời áp dụng nhằm tìm ra những gì họ muốn trong đời.”

Để làm được điều này, Robinson chia sẻ các kinh nghiệm đời thực về những gì sản phẩm tài chính đã làm cho người khác, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc.

Bắt đầu với đầu tư

Mọi người đều muốn nói về tiền bạc và làm sao để kiếm đủ tiền, Robinson nói. “Tôi có xu hướng bắt đầu với từ ‘đầu tư’. Ở Jamaica, cụm từ bảo hiểm đôi khi là một cấm kị. Đó là bởi vì các trải nghiệm không lấy gì làm dễ chịu — không chỉ với bảo hiểm mà với các tư vấn viên. Thay vào đó, tôi hỏi họ về các sản phẩm đầu tư khác nhau mà họ đã có, ví như cổ phiếu.”

Từ đó, Robinson sẽ hỏi về những gì họ đang làm để lên kế hoạch hưu trí, ví như họ có lương hưu không. Kế tiếp, cô hỏi về những lợi ích khác họ nhận được từ nhà tuyển dụng, ví như bảo hiểm y tế và nhân thọ. “Bức tường ngăn trở sẽ bị hạ xuống. Họ giờ đây cởi mở hơn và sẵn lòng nghe từ bảo hiểm hơn,” cô nói.

Cho dù Robinson đã đề nghị cuộc nói chuyện trên cơ sở thảo luận về đầu tư, cô giờ đã có thể nói về các sản phẩm bảo hiểm khác nhau — ví như bảo hiểm người chủ chốt — trong bối cảnh rằng việc đó gắn với mục tiêu tài chính của khách hàng thế nào. Trong suốt quá trình, cô đặt ra các câu hỏi mở bao gồm “Quan điểm của anh về bảo hiểm nhân thọ thế nào?” Điều này giúp cô khơi ra những cảm xúc tiêu cực mà khách hàng có đối với các loại hình bảo hiểm khác nhau.

Khi những cảm xúc đó đã được bộc lộ, Robinson sẽ nói điều gì đó kiểu như, “Tôi hiểu anh/chị nghĩ rằng bảo hiểm nhân họ như thế cướp đường vậy. Có lẽ đây là điều đã từng xảy ra, nhưng anh/chị có biết bảo hiểm nhân thọ thực ra có thể làm X, Y hay Z không?” Từ đó, Robinson hỏi khách hàng liệu họ có muốn biết một ví dụ về những gì bảo hiểm nhân thọ có thể làm không. Khách hàng luôn nói có.

“Vấn đề là khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và giúp họ nhận ra điều gì là quan trọng. Vào cuối buổi, mặc dù mục tiêu ban đầu là về đầu tư nhưng khách hàng thực ra lại muốn đăng ký bảo hiểm hơn là đầu tư,” Robinson nói.

Biết rằng có thêm một gia đình được bảo vệ về tương lai tài chính làm Robinson rất hài lòng. “Là một tư vấn viên tài chính, chúng ta đối mặt với rất nhiều lời nói không,” cô nói. “Tôi muốn mọi tư vấn viên ngoài kia biết được giá trị của họ và không để bất kỳ sự tiêu cực nào ngăn trở họ với sứ mệnh của mình. Chúng ta là người dẫn đường của hy vọng. Đôi khi sẽ có những chống đối, nhưng hãy coi đó như nguồn động lực để giúp thêm một cá nhân khác nữa.”

LIÊN HỆ: Loeri Robinson loeri_robinson@sagicor.com

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments