Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Tại sao tôi quyết định thuê nhân viên bên ngoài

Adam Blumberg

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Trợ lý ảo thực hiện nhiều dịch vụ khách hàng cho Blumberg.

KHI CHÚNG TÔI THAY ĐỔI kế hoạch kinh doanh theo mô hình RIA, tôi nhận ra mình không muốn xây dựng một công ty lớn. Tôi không muốn thuê nhân viên và không muốn làm việc với tất cả quy trình và mọi thứ khác.

Tôi có một đối tác và chúng tôi có một trợ lý. Nhưng chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi và hiện tại thì không cần có bất kỳ trợ lý toàn thời gian nào nữa. Chúng tôi đã thuê nhân viên bên ngoài và sử dụng trợ lý ảo để hỗ trợ từng khách hàng.

Công ty trợ lý ảo, nằm ngoài Florida, giúp chúng tôi lên lịch với khách hàng, chuẩn bị giấy tờ và điền các hồ sơ. Tôi chỉ cần gửi email cho họ và nói rằng: “Đây là những gì tôi cần làm.” Họ có địa chỉ email trông giống như họ là nhân viên của chúng tôi vậy. Họ có quyền truy cập vào hệ thống quản lý khách hàng (CRM) của chúng tôi để xem báo cáo và các thông tin cần thiết khác.

Vì vậy, tôi đang cố gắng để thuê ít nhân viên hơn vì theo tôi không cần thuê nhân viên toàn thời gian với công nghệ như vậy. Quản lý vấn đề nhân sự làm tôi mất thời gian để làm những việc mình muốn, những việc mang lại khách hàng mới và lớn hơn.

Tôi không muốn có nhiều khách hàng đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình, đi du lịch và làm mọi thứ tôi muốn. Nếu tôi bỏ thời gian để thuê, đào tạo và lo lắng về những gì nhân viên của mình đang làm và phải tìm cách trả tiền, trả bảo hiểm y tế và những thứ khác cho họ thì tôi không thể làm những việc mà tôi muốn. Tôi thấy rằng mình hơi ích kỷ trong một vài vấn đề như vậy.

Vì không muốn có nhiều khách hàng nên tôi không cần nhiều dịch vụ. Tôi không cần nhân viên toàn thời gian. Vì vậy, tôi sẽ thuê nhân viên bên ngoài nhiều nhất có thể và sẽ trả tiền cho thời gian làm việc của họ.

Adam Blumberg là thành viên MDRT tám năm đến từ Houston, Texas. Liên hệ với ông tại ablumberg@chartyourwealth.com. Nghe nhiều hơn về công tác nhân sự trên Podcast MDRT số tháng bảy: mdrt.org/podcast/happy_staff.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments