Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

เงินหายไปไหนหมด

Liz DeCarlo

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

ใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดช่วยอนาคตทางการเงินลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มธุรกิจและการแนะนำบอกต่อของคุณ

TROY A. COLLINS, ADFP, มีลูกค้าที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้ ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ออมหรือลงทุน แต่พวกเขากลับมีหนี้สินมาก ดังนั้นขั้นตอนแรกของเขาคือการวิเคราะห์กระแสเงินสดของลูกค้า ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็น ส่วนสำคัญของการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง

“เราสามารถพลิกสิ่งนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นและวางตำแหน่งเพื่อสร้างกระแสเงินสดส่วนเกินได้ทันที” Collins, สมาชิก MDRT 20 ปี จาก Toowong รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย กล่าว การวิเคราะห์กระแสเงินสดยังส่งผลให้ลดหนี้ได้เร็วขึ้น การเพิ่มพูนความมั่งคั่งขนาดใหญ่ขึ้นและตัวเลือกไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและครอบครัวของพวกเขา

มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการวิเคราะห์กระแสเงินสดของลูกค้า: การวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์กระแสเงินสดในระยะยาว ที่ปรึกษาที่ทำการวิเคราะห์กระแสเงินสดมักจะใช้กลยุทธ์ทั้งสองร่วมกัน

Collins ติดตามกระแสเงินสดเป็นรายเดือนและยังมีการคาดการณ์ในระยะยาวด้วย เขาใช้เมทริกซ์สเปรดชีตรายจ่ายกับเป้าหมายแบบละเอียด รวมถึงพอร์ทัลความมั่งคั่งออนไลน์ พอร์ทัลออนไลน์เชื่อมโยงบัญชีธนาคารและธุรกรรมของลูกค้าซึ่งจะมีการฟีดข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมได้ถึงหกเดือนเพื่อให้ทีมของ Collins ใช้ในการตรวจสอบ

"ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และตามดุลยพินิจ บวกการปันส่วนทางการเงินให้กับเป้าหมายในอนาคต" เขากล่าว

พวกเขาติดตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของลูกค้าทุกเดือนเทียบกับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายกระแสเงินสดส่วนเกินเพื่อลดหนี้และเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

ลูกค้าได้รับรายงานกระแสเงินสดรายเดือนและการจัดการสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ติดตามควบคุมดำเนินตามแผนอย่างไร ทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการจัดการคือค่าใช้จ่ายตามดุลพินิจของตน

Collins แนะนำลูกค้าของเขาให้เก็บบัญชีตามดุลพินิจแยกต่างหากสำหรับรายการต่าง ๆ เช่น ร้านขายของชำ รับประทานอาหารนอกบ้าน เสื้อผ้า ความบันเทิงและกิจกรรมอื่น ๆ "โดยการแยกเงินเหล่านี้ออกมา พวกเขาสามารถจัดการกับกระแสเงินสดและไลฟ์สไตล์ แล้วจัดระบบส่วนที่เหลือ รวมทั้งค่าใช้จ่าย สัญญากู้ยืมและการลงทุน" เขากล่าว

การติดตามเป็นรายเดือนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Collins พอร์ทัลความมั่งคั่งของเขาฟีดข้อมูลโดยตรงจากบัญชีธนาคารของลูกค้า ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีทางล่าช้ากว่า 30 วัน นอกจากนี้เขายังพบกับลูกค้าทุกหกเดือนเพื่อการประชุมเรื่องความก้าวหน้า รวมถึงการประชุมเชิงกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี

การวิเคราะห์กระแสเงินสดยังส่งผลให้ลดหนี้ได้เร็วขึ้น การเพิ่มพูนความมั่งคั่งขนาดใหญ่ขึ้นและตัวเลือกไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและครอบครัวของพวกเขา

AURORA L. TANCOCK, FLMI, CFP, ผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์กระแสเงินสดอีกคนหนึ่ง ที่ให้สเปรดชีตแก่ลูกค้าและขอให้พวกเขาตรวจสอบบัตรเครดิตและใบแจ้งยอดจากธนาคารสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อกรอกแต่ละรายการให้เสร็จสมบูรณ์ เหมือนกับ Collins เธอแบ่งสเปรดชีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเจรจาได้ เช่น การชำระเงินจำนอง ค่าสาธารณูปโภคและการประกันภัยรถยนต์และบ้าน และรายการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงความบันเทิง การรับประทานอาหารนอกบ้านและวันหยุดพักผ่อน ถ้าลูกค้ารู้สึกสับสนกับแบบฝึกหัดนี้ Tancock ขอให้พวกเขานำเอาใบแจ้งยอดเหล่านั้นไปยังการประชุมและทีมงานของเธอจะช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้

“สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบทางการเงินของลูกค้า ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตภายในขอบเขตวิธีการของพวกเขาหรือก่อหนี้มากขึ้นในกรณีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้” Tancock เป็นสมาชิก MDRT 18 ปี จาก St. Catharines Ontario ประเทศแคนาดา กล่าว “เราไม่เริ่มมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความมั่งคั่งหากยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน”

Tancock เจอลูกค้าที่มีรายได้รายเดือนมากกว่า $2,000 ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายของพวกเขา แต่พวกเขาคิดไม่ออกว่าเงินส่วนที่เหลือนั้นไปอยู่ที่ไหน “สิ่งนี้บอกเราว่าพวกเขาต้องจ่ายตัวเองเป็นอันดับแรกเพื่อให้พวกเขาไม่ใช้มัน และจากนั้นเราจัดให้พวกเขามีแผนออมทรัพย์รายเดือน" เธอกล่าว “เงินจะลงทุนในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีกองทุนฉุกเฉินก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าพวกเขาทำการออมโดยปราศจากความจำเป็นเรื่องกองทุนเนื่องจากการใช้จ่ายมากเกินไป เราก็จะเริ่มต้นการลงทุนเงินเหล่านั้นสำหรับเป้าหมายในอนาคต”

การวิเคราะห์กระแสเงินสดยังระบุว่าควรจ่ายหนี้ใดก่อนตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเงิน แทนที่จะเป็นเงินที่ค้างชำระ หากกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าติดลบ Tancock จะช่วยระบุรายการที่สามารถลดลงได้ เช่น กาแฟราคาแพงและเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์

“ถึงแม้ว่าจะใช้เวลามากขึ้นที่จะตรวจสอบการวิเคราะห์กระแสเงินสดกับลูกค้า จริง ๆ แล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บริการพวกเขา” Tancock กล่าว “พวกเขาชื่นชมในคำแนะนำและความจริงที่ว่าคุณสร้างให้พวกเขามีความรับผิดชอบ”

หลังจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดช่วงแรก Tancock ได้รวมการวิเคราะห์มูลค่าสุทธิที่มีการปรับปรุงในระหว่างการทบทวนสินทรัพย์และหนี้สินทุกปี ถ้าสิ่งนี้แสดงให้เห็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง พวกเขาทำการวิเคราะห์กระแสเงินสดอื่น ๆ หรือระบุว่าหนี้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกิจกรรมครั้งเดียว

ลูกค้าทุกวัยและทุกระดับเศรษฐกิจต้องการการวิเคราะห์กระแสเงินสด แต่วิธีการลงรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยู่จุดไหนในชีวิต จากคนหนุ่มสาวที่หวังว่าจะซื้อบ้านหลังแรกของพวกเขา ไปจนถึงผู้ที่วางแผนที่จะเกษียณเร็ว ๆ นี้ การทำความเข้าใจกระแสเงินสดของพวกเขาเป็นวิธีที่จะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาควรตัดสินใจ

กระบวนการของการจัดการกระแสเงินสดได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของเรากับลูกค้าของเราอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากข้อเสนอที่คุ้มค่าของเรามีมากขึ้นในระดับเชิงกลยุทธ์ มากกว่าการทำธุรกรรม
— Aurora Tancock

Tancock ได้ช่วยให้หนุ่มสาวผู้ซื้อบ้านระบุค่าใช้จ่ายในอนาคตของพวกเขาในการเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งรวมถึงการจำนอง สาธารณูปโภคและการประกันภัยบ้าน “บางครั้งพวกเขามีสิทธิการจำนองจำนวนเงินก้อนหนึ่ง แต่หลังจากจัดทำกระแสเงินสดเสร็จสิ้น ได้กลายเป็นเรื่องที่ชัดเจน ตามค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบอื่น ๆ พวกเขาไม่สามารถจ่ายได้”

กับลูกค้าที่กำลังวางแผนสำหรับรายได้หลังการเกษียณอายุ การวิเคราะห์กระแสเงินสดจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของพวกเขา “จากนั้นเราลบรายการเหล่านั้นที่คาดว่าจะหายไปเมื่อเกษียณอายุ (การจำนองและเงินออมรายปี) แล้วเพิ่มสิ่งเหล่านั้นที่อาจเพิ่มขึ้น (เวลามากขึ้นในการเดินทางและทำงานอดิเรก)" เธอกล่าว “นี่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นได้ชัดเจนว่ารายได้หลังการเกษียณอายุของพวกเขาต้องมีลักษณะอย่างไร”

สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง Tancock ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อระบุค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของพวกเขาและจากสิ่งนี้ สินทรัพย์ของพวกเขาจำนวนมากแค่ไหนที่จะถูกใช้และจะถูกทิ้งให้เป็นมรดก สิ่งนี้นำพวกเขาไปไม่เพียงแต่การลงทุนเงินทุนของพวกเขา แต่ยังต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งนำไปสู่สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของการวิเคราะห์กระแสเงินสด: ผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติของแผนการเงินของลูกค้า “ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ประกันภัย เงินบำนาญและการลงทุนจะออกมา แต่เป็นส่วนสุดท้ายของกระบวนการ ไม่ใช่ในตอนแรก” Collins กล่าว “การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์และความพึงพอใจระดับมืออาชีพที่คุณสามารถมีได้โดยการส่งมอบคำแนะนำทางการเงินและกลยุทธ์ให้กับลูกค้าของคุณจะทำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจโดยมีการพึ่งพาผลิตภัณฑ์และคอมมิชชั่นที่น้อยลง”

Tancock เห็นด้วย “นี่ไม่เพียงเพิ่มจำนวนธุรกิจที่พวกเขาทำกับเรา แต่พวกเขาให้การยกย่องและบริษัทของเราได้กลายเป็นกิจการที่ได้รับการแนะนำบอกต่อ”

“การใช้แบบจำลองกระแสเงินสดและการติดตามความคืบหน้าของลูกค้าช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าดีกว่าการวางผลิตภัณฑ์ประกอบฉาก” Collins ผู้ที่ดำเนินกิจการโดยอิงค่าธรรมเนียม กล่าว “กระบวนการของการจัดการกระแสเงินสดได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของเรากับลูกค้าของเราอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากข้อเสนอที่คุ้มค่าของเรามีมากขึ้นในระดับเชิงกลยุทธ์ มากกว่าการทำธุรกรรม”

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดเป็นการเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต

โดยใช้การคาดการณ์กระแสเงินสดระยะยาว Charlie Reading, APFS, แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงผลกระทบในอนาคตจากการตัดสินใจที่พวกเขาทำในวันนี้ เขาเริ่มต้นด้วยความเข้าใจข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของพวกเขา รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ในภาครัฐ จากนั้น จะถามลูกค้าว่าพวกเขาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร พวกเขาจะจ่ายค่าเล่าเรียน ขยาย ลดขนาดธุรกิจหรือเกษียณอายุ

“เรายังต้องการรู้ในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำเพื่อให้เราสามารถลองและจัดทำแผนให้พวกเขาที่พิจารณาในแง่มุมเหล่านี้ด้วย” Reading เป็นสมาชิก MDRT สองปีจาก รัตแลนด์ สหราชอาณาจักร กล่าว "เราแสดงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน — เช่น ถ้าพวกเขามีเงินไม่เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตเกษียณที่พวกเขาต้องการ ตามอายุหรือมูลค่าสุทธิ พวกเขาจำเป็นทั้งการลดขนาดหรือควบคุมการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เงินค่อย ๆ หมดไป”

Reading ปรับปรุงการวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นประจำทุกปีและยังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ดังนั้นพวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบและลองเรียกใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน “สิ่งนี้ได้สร้างความแตกต่างเป็นอย่างมาก” เขากล่าว “สิ่งนี้ช่วยให้เราทำให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจมากขึ้นโดยการที่ทำให้พวกเขาได้มองเห็นอนาคตการเงินของตน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Reading พบกับลูกค้าใหม่ที่ถูกบังคับให้เกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อสองปีก่อน และจากผลที่เขาไม่เชื่อว่าเขามีเงินมากพอที่จะทำให้มีวิถีชีวิตในแบบเขาได้สัญญากับครอบครัวของเขา เขารู้สึกว่าเขาทำให้พวกเขาผิดหวัง "การใช้การคาดการณ์กระแสเงินสดระยะยาว เราสามารถแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีเงินที่เพียงพอ” Reading กล่าว “และแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 100 เงินของเขาก็ไม่น่าจะหมด เขาสามารถแม้แต่จะทำห้องครัวใหม่ที่เขาสัญญาไว้กับภรรยาของเขา”

ตัดบัตรเครดิต

ผมได้รับการแนะนำ พบกับเหล่าลูกค้า ที่ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนการเกษียณอายุของพวกเขา พวกเขาได้รับเงินบำนาญที่เหมาะสมแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้ เมื่อพวกเขาได้มีการวิเคราะห์กระแสเงินสดแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ แต่จำนวนเงินที่จะชำระหนี้นั้นค่อนข้างสูง ซึงเป็นผลให้ ไม่มีเงินเหลือพอที่จะลงทุน

ในขณะที่เราขุดลึกลงไปในการชำระหนี้ของพวกเขา ความจริงได้ถูกเปิดเผยว่าพวกเขามีบัตรเครดิตถึงเจ็ดใบ ทั้งหมดมีจำนวนเงินค้างชำระ พวกเขาชำระเงินทันทีในทุก ๆ บัตร แต่จำนวนเงินเป็นสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจในแต่ละเดือน และมีการจ่ายที่ขั้นต่ำเสมอ พวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่พวกเขาจ่ายในแต่ละบัตร หนึ่งในนั้นคือ 27%

เราจัดลำดับความสำคัญการชำระเงินตามอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เพียงพอในบ้านของตนเพื่อให้มีสิทธิได้รับวงเงินสูงสุด พวกเขาตัดบัตรเครดิตห้าใบทิ้ง และไม่ค่อยนำมาใช้อีกสองใบโดยการลดค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อยลงไป

ห้าปีต่อมา บัตรเครดิตได้รับการชำระเสร็จสิ้น พวกเขาพักอาศัยอยู่บ้านที่มีขนาดเล็กลงมากที่จะลดเงินจำนองที่คงค้าง พวกเขาได้มุ่งเน้นที่จะชำระเงินจำนอง และพวกเขามีพอร์ตการลงทุนขนาดปานกลางรวมถึงประกันชีวิต

— Aurora Tancock

CONTACT

Troy Collins troy@collinsfinancialgroup.com.au

Charlie Reading charlie@efficientportfolio.co.uk

Aurora Tancock aurora@atfs.ca

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments