Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

5 lý do để thuê ngoài chuyên gia tuân thủ

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Giao việc cho chuyên gia bên ngoài để giám sát các tư vấn viên nội bộ là bước đi tốt nhất cho Berube.
Pierre Arsenault

Năm 2011, Marc Berube đã mua một doanh nghiệp và thành viên MDRT 18 năm đến từ Laval, Quebec, Canada này bỗng dưng phải quản lý gấp đôi số lượng tư vấn viên. Anh cần có người giám sát việc tuân thủ, vì vậy anh bổ nhiệm một tư vấn viên trong số các nhân viên phụ trách công việc này.

Nhìn lại, anh thấy đó không phải là bước đi đúng đắn.

“Chúng tôi tiếp tục phát triển không ngừng và việc có ai đó trong văn phòng theo dõi việc tuân thủ gây ra căng thẳng làm ảnh hưởng tới toàn đội,” anh cho biết.

Từ năm 2016, Berube, người bán bảo hiểm và đầu tư cho các chuyên gia và chủ doanh nghiệp trên khắp Quebec, đã giao cho một nhà thầu bên ngoài xử lý việc tuân thủ trong doanh nghiệp của anh. Anh hết sức khuyên dùng phương pháp này và không khó để hiểu được lý do qua việc xem xét các lợi ích sau:

1. Trách nhiệm giải trình. Quy định tại địa phương yêu cầu phải đánh giá 10% số lượng hồ sơ các tư vấn viên đã xử lý, điều này có thể gây ra nhiều tranh cãi với 15 tư vấn viên. Sáu tháng sau khi nhân viên tuân thủ mới vào làm việc, doanh nghiệp của Berube nhận được cuộc gọi báo rằng họ đã được chọn để kiểm toán, và các kiểm toán viên đặc biệt khen ngợi quyết định thuê người bên ngoài của Berube.

Rõ ràng mục tiêu số 1 của việc tuân thủ là tuân thủ tốt và khi được những người kiểm tra công việc bạn làm khen ngợi thì đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp — đặc biệt là vì nhân viên tuân thủ có quyền chấm dứt hợp đồng với một tư vấn viên không tuân thủ, nên nhóm đặc biệt coi trọng vai trò của anh ta.

2. Hiệu suất. Thay vì Berube hoặc một đồng nghiệp phải mất thời gian cho việc tuân thủ thì nhân viên hợp đồng sẽ tới văn phòng mỗi sáu tuần và chỉ tập trung vào mỗi công việc tuân thủ. Anh ta sẽ thông báo những gì anh ta cần cho nhân viên trước một vài tuần và sau khi đánh giá một tuần, anh ta sẽ nộp cho Berube một bản báo cáo dài ba trang chỉ cần đọc và ký tên.

Ngoài bằng chứng rõ ràng rằng các yêu cầu tuân thủ đã được chấp hành thì điều này cũng cho Berube thêm thời gian để tập trung tìm kiếm khách hàng mới, công việc phù hợp với thế mạnh của Berube và mang lại nhiều doanh thu hơn.

Chiến lược này cũng giúp nhân viên tập trung chuẩn bị tài liệu vào ngày nhân viên tuân thủ tới văn phòng — thay vì cho họ có cơ hội nói rằng “Ôi, tôi sẽ đưa các tài liệu cho anh vào ngày mai nhé” nếu đó là nhân viên nội bộ văn phòng.

3. Tính khách quan. Vì không phải là nhân viên cố định dài hạn trong văn phòng nên nhân viên tuân thủ thuê ngoài không có các mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc.

Ngược lại, nhân viên nội bộ trước đây có thể gây rắc rối với những liên hệ và mối quan hệ gần gũi hơn với đồng nghiệp, bao gồm cả người là chồng của nhân viên đó. Ngoài ra, nếu là nhân viên nội bộ thì không ai giám sát sự tuân thủ của nhân viên đó, điều này cũng có thể là vấn đề.

4. Tinh thần. Berube khẳng định chắc chắn: “Khi tôi bổ nhiệm ai đó đảm nhiệm việc tuân thủ, người đó trở thành kẻ thù của mọi người.”

Tất nhiên, không phải tất cả mọi người trong văn phòng đều không muốn tuân thủ, chỉ là điều đó có thể trở thành thách thức và căng thẳng khi quản lý tất cả yếu tố cần thiết cho việc tuân thủ và xung đột xảy ra khi một đồng nghiệp thường xuyên yêu cầu thông tin theo dõi là điều không đáng ngạc nhiên.

Chúng tôi tiếp tục phát triển không ngừng và việc có ai đó trong văn phòng, theo dõi việc tuân thủ, đã gây ra căng thẳng làm ảnh hưởng tới toàn đội.

5. Giáo dục. Hàng năm, công ty có hai cuộc họp bên ngoài kéo dài trong hai ngày, nhân viên tuân thủ sẽ đến và phổ biến kiến thức cho nhóm ở các cuộc họp này. Anh ta có thể đóng góp ý kiến cho toàn thể nhân viên hoặc trò chuyện riêng khi cần thiết, giúp mọi người theo kịp các thay đổi về quy định.

Kiến thức và kinh nghiệm của nhân viên tuân thủ cũng giúp những người khác hiểu những gì họ đang làm. “Thay vì chỉ nói với mọi người rằng họ sai hoặc thiếu thông tin, anh ta cũng giải thích lý do họ cần điều đó và tại sao anh ta yêu cầu các thứ. Mọi người đều cảm thấy hài lòng với sự thay đổi.”

LIÊN HỆ: Marc Berube marc.berube@coachingtrek.com

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments