Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Luôn lưu giữ những khách hàng tiềm năng miễn cưỡng

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Gìn giữ khách hàng tiềm năng trong danh mục sẽ đạt được thành công trong dài hạn.

Thật dễ dàng bỏ qua người nào để vuột cơ hội làm việc với bạn. Nhiều người sẽ cho rằng việc này hiệu quả hơn, không nên chờ đợi các khách hàng tiềm năng đến với bạn.

Tuy nhiên, đối với Maria Rosalinda Reyes Panuncialman, đó là cơ hội để làm việc với những khách hàng tiềm năng trong tương lai bằng cách lập danh sách và sàng lọc khách hàng trong bảng theo dõi dựa trên dòng thời gian của họ. Thành viên MDRT 4 năm đến từ Makati của Philippines này đã lên danh sách toàn bộ khách hàng tiềm năng của cô, những người chưa ký bất cứ hợp đồng nào và cô chia họ thành những nhóm sau:

  1. Những người nói rằng họ sẽ sẵn sàng trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa.
  2. Những người nói có quan tâm nhưng lại không trả lời các cuộc gọi sau đó.
  3. Những người nói rằng họ chưa sẵn sàng hoặc không quan tâm.

Cô thường xuyên giữ liên lạc với những khách hàng tiềm năng này để đảm bảo rằng họ nhận ra được tầm quan trọng của họ đối với cô, cô chúc mừng họ vào những dịp đặc biệt, mời họ ăn trưa hoặc cà phê và giúp họ giải quyết những vấn đề cá nhân.

Bằng cách đó, Panucialman đã chốt được hợp đồng bảo hiểm với phí hàng năm 32.000 đô la và một hợp đồng bảo hiểm nộp phí một lần trị giá 200.000 đô la từ một khách hàng mà cô đã tiếp cận từ ba năm trước.

Panucialman cho biết “Tôi đã lưu giữ thông tin của khách hàng này trong danh sách, tôi thường xuyên liên lạc với bà ấy vào những dịp đặc biệt và bấm thích cho những bài đăng của bà ấy trên Facebook.” “Chính bà ấy đã gọi cho tôi và bảo rằng bà sẵn sàng ký một hợp đồng bảo hiểm với tôi.”

Bảng theo dõi này cũng cho phép khách hàng tiềm năng giúp cô đạt được mục tiêu hàng tháng- danh sách khách hàng mục tiêu trong tháng - khi các khách hàng tiềm năng này cho biết ý định tham gia mua bảo hiểm vào tháng cụ thể nào đó. Nhờ phương pháp phân loại này, Panuacialman có thể dự đoán doanh thu hàng tháng và xử lý khách hàng tiềm năng mỗi tháng.

LIÊN HỆ: Maria Rosalinda Reyes Panuncialman at rosalindapanuncialman@gmail.com.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments