Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Hỏi và đáp: Kulacha Saratyanan

Antoinette Tuscano

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Kulacha Saratyanan is finding more solutions to offer clients

Kulacha Saratyanan tìm nhiều giải pháp hơn cho khách hàng...

Bạn thấy có những thay đổi gì trong ngành của bạn ở Thái Lan?

Ở Thái Lan, chúng tôi chủ yếu làm công việc tư vấn tài chính. Có một sự thay đổi. Thay vì chỉ bán bảo hiểm thì chúng tôi còn hỗ trợ các kế hoạch đầu tư, hưu trí và giáo dục. Để tham gia đầu tư thì chúng tôi phải được chứng nhận. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà việc có giấy chứng nhận và bằng cấp đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Những gì đã xảy ra với dịch vụ tài chính ở những nơi như Singapore cũng đang dần diễn ra ở Thái Lan trong vòng năm năm tới.

Làm thế nào bạn tạo được sự khác biệt với những người khác trong ngành?

Tôi luôn nhìn vào năm khía cạnh cuộc sống tài chính của khách hàng: tiền học cho con cái, đầu tư, hưu trí, quản lý rủi ro và bảo hiểm. Tôi nghĩ nhiều đại lý quên đi tầm quan trọng của việc giúp đỡ khách hàng bằng cách cung cấp tiền học cho con cái họ và bảo vệ khách hàng với những kế hoạch bảo hiểm sức khỏe tốt.

Bạn làm việc với khách hàng có giá trị tài sản ròng cao như thế nào?

Tôi tập trung vào hoạch định thuế vì nó đóng vai trò rất quan trọng với những khách hàng có doanh nghiệp riêng. Luật và quy định về thuế ở Thái Lan luôn thay đổi, vì vậy khách hàng rất khó để bắt kịp. Khách hàng có giá trị tài sản ròng cao muốn làm việc với người có thể giải quyết vấn đề cho họ.

Kulacha Saratyanan là thành viên MDRT chín năm đến từ Bangkok, Thái Lan.

Liên hệ với cô ấy tại nulee@me.com.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments