Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Hỏi và đáp Bo Jiang

Antoinette Tuscano

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Jang thảo luận về tác động của nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc đang làm gì để nâng cao tiêu chuẩn cho ngành dịch vụ tài chính?

Các đại lý cần 80 giờ đào tạo mỗi năm. Nếu đại lý không làm bài kiểm tra, chúng tôi sẽ nói thẳng là họ có thể bị thu hồi giấy phép. Chúng tôi yêu cầu các đại lý đó ra khỏi công ty. Chúng tôi thà mất họ còn hơn là đặt mình vào nguy hiểm và mạo hiểm vị trí của mình. Ở Trung Quốc, cả người quản lý và đại lý đều có thể bị truy tố hình sự vì đưa ra lời khuyên xấu cho khách hàng.

Điều gì đã thay đổi đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc những năm gần đây mà gây tác động lên ngành dịch vụ tài chính?

Đó là sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Tiêu chuẩn sống của mọi người đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là ở khu vực ven biển. Ở các thành phố ven biển, thu nhập của mọi người đã tăng gấp đôi. GDP bình quân đầu người đạt gần 10.000 đô la. Hầu hết cư dân các thành phố hạng nhất đều có tài sản và xe hơi cũng như được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Vì vậy, họ bắt đầu quan tâm hơn đến các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Một trong những nhu cầu bảo vệ hoặc hoạch định tài chính lớn nhất cho khách hàng là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là yếu tố quan trọng để phân bổ hoặc phân phối tài sản, đặc biệt đối với những người làm giàu trong thế hệ đầu và thế hệ thứ hai. Nếu không có bảo hiểm nhân thọ thì sẽ thiếu đi sự bảo vệ. Thông điệp chính mà chúng tôi gửi tới công chúng đó là bảo hiểm nhân thọ là sự bảo vệ suốt đời và tiết kiệm lâu dài.

Bo Jiang là thành viên MDRT 12 năm đến từ Thẩm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Liên hệ với cô tại 13902963907@126.comd.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments