Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Điều đó đã xảy ra với tôi

Angela Gaw-Flores

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Tôi phải tự thuyết trình khi chuyên gia văn phòng không có mặt.

Ai: Angela Gaw-Flores, thành viên MDRT 5 năm đến từ Quezon, Philippines.

Nền tảng: Thị trường ngách của tôi chủ yếu là các chủ doanh nghiệp Trung Quốc sống gần nơi tôi ở. Mỗi ngày tôi gặp ít nhất ba người. Khách hàng của tôi hiếm khi giới thiệu trực tiếp; mà họ mời tôi đến các sự kiện và giới thiệu tôi với bạn bè.

Điều gì đã xảy ra: Tháng 11 năm ngoái, một người bạn gọi cho tôi nói rằng công ty của họ đang lên kế hoạch xây dựng một kế hoạch nghỉ hưu nhóm. Vì tôi không thạo về lĩnh vực nghỉ hưu nhóm, tôi muốn có ai đó từ trụ sở chính đi cùng. Thật không may, người đó không đi được. Tôi không thể dời cuộc họp và tôi phải tự làm lấy hết.

Tôi được biết công ty đã xếp lịch các bài thuyết trình của các công ty bảo hiểm khác nhau, và đây sẽ là cuộc đua dài hơi các bài thuyết trình của nhiều công ty bảo hiểm.

Tôi yêu cầu được là người thuyết trình cuối cùng. Trong phòng họp, khi đang bật máy tính xách tay, họ báo là các giám đốc của công ty muốn có một bài thuyết trình nhanh. Tôi hỏi thời gian quy định cho tôi là bao lâu và được biết tôi sẽ chỉ có 15 phút.

Đó thực sự là một thử thách, nhưng tôi đã làm được một bài thuyết trình đầy tính tương tác. Hội đồng quản trị đặt câu hỏi và tôi trả lời tất cả các câu hỏi một cách tự tin.

Khi bước ra khỏi phòng, tôi biết rằng đại diện của một công ty không được phép trình bày nữa vì đối tác của anh ấy đến muộn, do đó tôi thấy rất vui vì đã chủ động và tự mình xử lý bài thuyết trình.  

BÀI HỌC

  1. Luôn đúng giờ.
  2. Luôn nắm rõ tất cả các sản phẩm của công ty bạn.
  3. Luôn sẵn sàng.
  4. Không có cơ hội thứ hai. Do đó, hãy luôn làm tốt những gì bạn làm.

Cristine T. Tan, LUTCF, thành viên MDRT 14 năm đến từ Quezon, Philippines và là thành viên của nhóm Chiến lược khách hàng đặc biệt đã đóng góp cho bài viết này.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments