Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Cách giữ năng suất và luôn sáng tạo khi công việc tạm dừng

Howard E. Sharfman

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Bạn có thể xây dựng mối quan hệ và kỹ năng của mình khi không thể gặp khách hàng.

“Cầu mong bạn được sống trong thời khắc thú vị.” Không ai biết tác giả của câu trích dẫn này và điều đó cũng không quan trọng. Dù có thích hay không thì bạn cũng đang sống trong những thời khắc thú vị. Đó là những thời khắc bất định và đầy nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cũng là thời khắc đầy tính sáng tạo nhất trong lịch sử nhân loại.

Do chúng ta có thể có thêm chút thời gian trong những tuần tới, hãy sử dụng thời gian một cách có năng suất và đầy tính sáng tạo. Dưới đây là những yêu cầu tôi đặt ra với nhân viên quản lý đại lý và đối tác của mình:

1. Đừng bỏ phí cơ hội để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn và cải thiện bản thân trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Hãy đặt ra mục tiêu, lên kế hoạch và để bản thân bận rộn với những nhiệm vụ và mục tiêu tích cực. Điều này bao gồm tập thể dục hàng ngày.

2. Lên danh sách 10 người bạn muốn kết nối và liên hệ với họ. Chỉ hỏi thăm tình hình của họ và để họ nói. Sử dụng thời gian này để xây dựng mối quan hệ với họ. Một khi đã thực hiện xong, lặp lại với 10 người khác.

3. Hãy suy nghĩ về một khái niệm hoặc ý tưởng bạn muốn nói với tư vấn viên tài chính hoặc đồng sự khác và tạo một bài giới thiệu thu hút và thú vị chúng ta có thể sử dụng. Đừng quên tận dụng nguồn lực bạn có. Những nguồn lực đó có thể có tại công ty bảo hiểm, đại lý, nhóm nhà quản lý đại lý hoặc nhóm học tập. Chia sẻ những ý tưởng tốt nhất của bạn do chúng ta đều biết nước nổi thì thuyền nổi. Một khi bạn đã làm xong một bài thuyết trình mới, hãy lặp lại và tạo bài thứ hai.

4. Hãy nghĩ tới năm tư vấn viên bạn muốn tạo mối quan hệ và lên kế hoạch để cuối cùng bạn sẽ là nguồn giới thiệu khách cho họ. Ngoài ra, tận dụng thời gian này để gọi điện cho họ nhằm bắt đầu xây dựng mối quan hệ. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và đừng lãng phí thời gian quý báu này.

5. Hãy học hỏi vài điều mới và trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực hoặc chiến lược mới. Các ý tưởng có thể là bảo hiểm trong một chương trình đủ điều kiện, chương trình nhân thọ cùng đóng phí, bảo hiểm duy trì kinh doanh, hoạch định tài sản, bảo hiểm như một nhóm tài sản, bảo hiểm như một chương trình nghỉ hưu bổ sung, bảo hiểm thương tật ban lãnh đạo, tài chính cấp cao, bảo hiểm cho thế hệ sau, thông lệ tốt nhất hoặc hoạch định tài chính cho khách hàng có tài sản ròng cực cao. Một khi bạn đã thực hiện xong, chọn một chương trình mới và học tiếp. Bạn có thể cân nhắc học thêm một kiểu quản lý và bảo hiểm rủi ro khác, chẳng hạn như bảo hiểm về tài sản và tai nạn, quyền lợi, ràng buộc trách nhiệm và dòng bảo hiểm cá nhân.

6. Kết nối với bạn cũ, họ hàng và láng giềng. Mở rộng tầm quan hệ của bạn để khi thời kỳ giãn cách xã hội kết thúc, bạn đã xây dựng thêm nhiều mối quan hệ và tạo thêm nhiều cơ hội.

Cuối cùng, tôi luôn sẵn sàng nếu bạn muốn nói về ý tưởng, khái niệm và trường hợp cụ thể.

Hãy chăm lo cho gia đình, bạn bè, khách hàng và bản thân bạn.

Howard Sharfman, đến từ Chicago, Illinois, là giám đốc điều hành cao cấp tại công ty NFP Insurance Solutions. Ông là người đủ điều kiện đạt danh hiệu Top of the Table và chuyên về khách hàng có giá trị ròng cao. Ông là thành viên MDRT từ năm 1994. Hãy đọc thêm bài viết của ông tại blog, “Seek the uncomfortable zone.” Bạn có thể liên hệ với ông tại địa chỉ howard.sharfman@nfp.com.

Bài viết này có xuất xứ từ trang Blog MDRT.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments