Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

การจัดการกับอารมณ์ของลูกค้า

Steven Plewes, ChFC

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

เรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยคุณจัดการกับอารมณ์ที่ยากต่อการจัดการของลูกค้า

ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ที่ปรึกษาทางการเงินเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร นอกเหนือจากการทำงานปกติของพวกเขา ซึ่งคือการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้า พวกเขาคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของลูกค้าต่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมักจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคน ที่ปรึกษาและตัวแทนจำนวนมากไม่ได้รับการฝึกฝน หรือมีความพร้อมที่จะรับมือกับบทบาทนี้

นี่คือเคล็ดลับที่ช่วยผมในฐานะที่ปรึกษาและอาจช่วยคุณได้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเช็คอินกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายหลักคือ การฟัง

เป็นสิ่งสำคัญมากที่ลูกค้าจะรู้ว่ามีคนรับฟังพวกเขาไม่ควรโทรหาลูกค้าเพื่อบอกพวกเขา ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์หลักของคุณในการเช็คอินกับลูกค้าคือการรับรู้ว่าพวกเขา ณ จุดไหนและการรับฟัง

รับรู้ความกลัวและความรู้สึกของพวกเขา

วิธีหนึ่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้ว่ามีคนรับฟังพวกเขาคือ ให้คุณตั้งใจฟัง จดบันทึกและจากนั้นทบทวนพวกเขาในสิ่งที่คุณได้ยิน สิ่งนี้เรียกว่า การรับรู้ "ฉันได้ยินคุณ; นี่คือสิ่งที่คุณพูด” การทบทวนคำพูดทุกคำของพวกเขาเป็นการยืนยันว่า คุณฟังอยู่และคุณได้ยินพวกเขาจริงๆ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลปฏิกิริยาของพวกเขาต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

นอกเหนือจากการรับฟังความกลัวและความรู้สึกของพวกเขา สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือการตรวจสอบพวกเขาโดยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ คุณอาจสารภาพว่าตัวคุณเองก็รู้สึกถึงความกลัวและความไม่แน่นอนเช่นกัน มันเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นที่ยอมรับ พวกเขาจะยิ่งรู้สึกสบายใจที่พวกเขาไม่ได้ตัวคนเดียวและคุณก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเขา

การใช้ชีวิตผ่านความวิกฤตไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับและใช้ทักษะ และความคิดเหล่านี้ได้เร็วเท่าใด คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นในการเป็นที่ปรึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าก็จะยิ่งแน่นแฟ้นและลึกซึ้งมากขึ้น

Steven Plewes เป็นสมาชิก MDRT 33 ปี พร้อมคุณสมบัติ Top of the Table จาก Naples รัฐ Florida

สิ่งนี้ปรากฏครั้งแรกใน MDRT Blog

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments