Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Bảng tính hồ sơ gia đình giúp mang lại khách hàng

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Một bảng kiểm kê cá nhân gồm bản ghi tài chính và bảo hiểm của thành viên gia đình có thể giúp khách hàng và khuyến khích họ làm việc nhiều hơn với tư vấn viên tài chính như thế nào.

Bằng cách lập bảng tính kiểm kê tình hình tài chính gia đình với khách hàng, tôi có rất nhiều khách hàng và thành viên gia đình họ quan tâm đến việc viết di chúc, lập quỹ tín thác và các thỏa thuận tài chính và pháp luật khác để bảo đảm mọi thứ đểu sẵn sàng.

Bảng tính này là bảng kiểm kê cá nhân cho tất cả thành viên trong gia đình khách hàng của tôi. Nó gồm các chi tiết liên quan đến y tế, luật sư, bác sĩ và các chuyên gia khác. Họ cũng điền vào thông tin về bảo hiểm, từ bảo hiểm nhân thọ đến bảo hiểm thương tật và bảo hiểm xe hơi.

Nguồn thu nhập

Một phần khác của bảng tính dành cho nguồn thu nhập hiện thời, kế hoạch nghỉ hưu của họ, tên công ty và thậm chí tên giám sát viên hoặc trợ lý cá nhân của họ. Như vậy, nếu có bất kỳ việc gì xảy đến với họ, gia đình sẽ biết phải liên hệ với ai.

Bảng tính này còn có gì nữa?

  • Thông tin tài khoản chi phiếu và tài khoản tiết kiệm,
  • Các tài khoản tài chính khác,
  • Tất cả thông tin liên quan đến ngôi nhà của họ, kể cả sửa chữa nhà,
  • Thông tin thẻ tin dụng cho từng thẻ,
  • Di chúc và giấy tờ về bất động sản,
  • Hướng dẫn y tế chuyên sâu,
  • Tất cả mật khẩu cho tài khoản, điện thoại di động, máy tính của họ và mọi thứ khác,
  • Thông tin về lựa chọn cho đám tang và bất kỳ thỏa thuận nào hiện có.

Tôi cũng tạo một video về cách họ có thể tạo một nang thời gian (time capsule) của cả gia đình. Họ có thể viết về những điều mong đợi trong năm năm sau, bao gồm cả những gì họ đã học hỏi được từ thời kỳ dịch COVID-19. Khi họ mở nang thời gian này vào năm năm sau, họ có thể thấy những gì họ nghĩ đến rồi sẽ thế nào vào lúc đó và những gì họ đã trải qua.

Chúng tôi làm những điều nhỏ nhặt này để khách hàng biết chúng tôi muốn tương tác với họ theo nhiều cách hơn.

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP, đến từ Singapore, là thành viên MDRT từ năm 1995.

Bài viết được đăng trên trang Blog MDRT.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments