Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Chọn ngày linh hoạt hàng tuần sau khi thấy hiệu quả của làm việc tại nhà

John P. Enright

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

John P. Enright giải thích tại sao những sự kiện gần đây tác động đến nhận thức của ông về chính sách làm việc từ xa.

Hằng ngày, ngoại trừ tôi và một người khác, các thành viên trong nhóm hầu như làm việc tại nhà. Điều này khiến chúng tôi có cái nhìn mới khi có thể xử lý công việc mà không cần tới văn phòng, và nếu như được chọn, các thành viên trong nhóm cũng thích làm tại nhà hơn. Vì vậy chúng tôi đã quyết định cho mọi người chọn một ngày bất kỳ trong tuần để làm việc tại nhà và đó không phải là ngày cố định. Thứ Hai, mọi người bắt buộc phải đến cơ quan để họp giao ban đầu tuần vào buổi sáng. Nhưng thành viên nhóm có thể chọn một ngày bất kỳ từ thứ Ba đến thứ Sáu để làm việc tại nhà. Quyết định này mới được triển khai cách đây vài tuần.

Mọi người được chọn một ngày trong tuần và tuần sau có thể đổi ngày khác. Mục tiêu chỉ là bảo đảm rằng, ngoài tôi ra, sẽ có hai thành viên khác làm việc tại văn phòng. Tôi nghĩ điều này sẽ không gây khó khăn gì vì còn có tôi và năm thành viên đội hỗ trợ.

Giờ đây, khi ai cũng quen làm việc tại nhà, có lẽ quyết định này cũng không có gì to tát cả, nhưng các thành viên vô cùng hào hứng khi chúng tôi có thể tiếp tục áp dụng chính sách làm việc này.

John P. Enright là thành viên MDRT 21 năm đến từ Syracuse, New York. Tìm hiểu thêm về ông qua videos "Increase your income with fewer clients (Tăng thu nhập với ít khách hàng hơn)" và "Đạt tới Top of the Table bằng cách tốt hơn 1%".

Bài viết được đăng trên trang Blog MDRT.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments