Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Một thập giá để đóng

Shuk Ping Joyce Wu

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Học cách giải thích cho khách hàng về những gì họ cần, họ đã có vào thời điểm đó và sự cân bằng là gì.

Khi gặp một khách hàng hoặc một người bạn mới, tôi sẽ trình bày khái niệm bảo vệ cho người đó một cách dễ dàng và giản đơn bằng cách sử dụng một mẩu giấy và một cái bút, rồi vẽ bốn phần trên tờ giấy và giải thích khái niệm này. Phần trình bày được sử dụng để giải thích khái niệm đó, để xây dựng mối quan hệ, tìm hiểu thực tế, thiết lập nhu cầu, đề xuất giải pháp và chốt hợp đồng. [hình ảnh]

Góc phía trên bên tay trái là “Bảo hiểm nhân thọ” và góc phía trên bên tay phải là “Bảo hiểm tai nạn.” Góc phía dưới bên tay phải là “Bảo hiểm y tế” và góc phía dưới bên tay trái là “Bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo.” Phần giữa là “Quản lý tài sản và tích lũy.” Năm phần này cấu thành những nhu cầu hoạch định tài chính cho mỗi cá nhân.

Bảo hiểm nhân thọ là những gì chúng ta cần để lại cho gia đình như một di sản. Chúng ta cần phải kiểm tra lại xem chúng ta phải quan tâm tới những trách nhiệm gì, phải chăm sóc thành viên nào trong gia đình, cần giữ lại bao nhiêu tiền khi một người qua đời. Chúng ta có thể cần kiểm tra số tiền phải để lại cho bố mẹ, con cái, người phối ngẫu, quỹ giáo dục cho con cái, các khoản nợ, v.v.

Bảo hiểm tai nạn bao gồm tử vong do tai nạn, thương tật toàn bộ, thương tật một phần, bảo vệ thu nhập và bồi thường y tế. Chúng ta cần phải kiểm tra xem một cá nhân có thể cần bao nhiêu tiền nếu xảy ra tai nạn, khi tai nạn này có thể dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong cuộc đời còn lại của người đó.

Bảo hiểm y tế bao gồm các chi phí y tế khi bị bệnh và hỗ trợ tiền mặt hàng ngày.

Phần cuối cùng là bảo vệ bệnh hiểm nghèo. Khi chúng ta có bảo hiểm y tế đầy đủ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo sẽ trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian lâm bệnh. Nếu không, hầu hết số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển sang để chi trả các chi phí y tế. Chính vì vậy, chúng ta phải tính toán số tiền bảo hiểm qua số năm bảo hiểm dành cho chi phí sinh hoạt cần thiết cho một cá nhân.

Sau khi giải thích các loại hình bảo vệ trong bốn phần, chúng ta sẽ thực hiện đánh giá hợp đồng cho từng phần. Mục đích của việc làm này là để khách hàng biết họ cần gì, họ có gì vào thời điểm hiện tại và số dư hiện tại là bao nhiêu.

Phần giữa là quản lý tài sản và tích lũy. Phần này giúp đạt được mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong một đời người. Chúng ta cần biết nhiều hơn nữa về cuộc đời của khách hàng, về những gì người đó đang tìm kiếm; qua đó, chúng ta có thể quản lý hoạch định này một cách tốt hơn.

Sau khi thực hiện toàn bộ phần trình bày và tìm hiểu thực tế khi giải thích từng phần, đánh giá về các hợp đồng/kế hoạch hiện có, chúng ta phải xác nhận lại những nhu cầu và lỗ hổng của khách hàng. Sau đó, chúng ta có thể đề xuất các giải pháp và giải quyết các ý kiến phản đối, nếu có. Bước cuối cùng là chốt hợp đồng bảo hiểm.

Thông thường, các ý kiến phản đối thường rất nhỏ nếu chúng ta giải thích và trình bày khái niệm này một cách rõ ràng. Chúng ta chỉ mất khoảng 45 phút đến một tiếng để hoàn thành toàn bộ công việc này.

Wu

Wu Shuk Ping Joyce là thành viên MDRT 11 năm với một lần đủ điều kiện Court of the Table và một lần đạt danh hiệu Top of the Table. Năm 2015 bà được Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông trao giải Người bán hàng xuất sắc và đã đạt được Active Club từ năm 2007.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments