Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Đứng trên vai người khổng lồ

Simon D. Lister, Dip PFS

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Mục tiêu sẽ là vô nghĩa nếu không có khung thời gian. Trong phiên họp này, Lister nhấn mạnh tầm quan trọng phải viết ra những gì bạn muốn đạt được tại Hội nghị Thường niên cũng như những suy ngẫm sau đó. Đồng thời không được dừng tại đó - chia sẻ những ý tưởng bạn muốn thực hiện và khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước những mục tiêu đó.

Khoản đầu tư để tôi có thể ở đây tại LA năm nay là $42.087,66. Không, tôi không bị tính phí nhiều hơn bất cứ ai khác. Tuy vậy, bằng cách tham dự MDRT năm nay, đây là mức thu nhập cá nhân trung bình mà tôi có thể tạo ra cho doanh nghiệp của mình. Con số bạn có không quan trọng. Tất cả chúng ta đều có con số riêng của mình, nhưng khi tham dự MDRT, bạn phải tạo ra một con số để hưởng lợi từ khoản đầu tư, vì sau cùng, tuần lễ này là một khoản đầu tư.

Một trong những việc đầu tiên chúng tôi làm, trước khi tham dự hội nghị, là viết ra mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được khi ở đây. Đây có thể là một ý tưởng mà chúng tôi đang tìm kiếm; nó có thể là một khu vực mà chúng tôi muốn cải thiện; cũng có thể là người mà chúng tôi muốn gặp để giúp công việc kinh doanh. Điều này đặt ra một mục tiêu và mục đích rõ ràng cho những gì chúng ta cần thu được từ tuần này và khiến cho món đầu tư mà chúng ta thực hiện, món đầu tư mà tất cả chúng ta thực hiện, trở nên đáng giá.

Khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi sẽ ngồi lại và suy ngẫm. Việc này phải diễn ra trong vòng 24 giờ sau khi cuộc họp kết thúc. Nếu bạn không làm ngay trong vòng 24 giờ, việc này sẽ không được thực hiện. Tôi cam đoan với bạn – cuộc sống sẽ chen ngang vào. Chúng tôi ngồi xuống và xem xét tất cả các ý tưởng mà chúng tôi chọn khi ở đây rồi lựa ra ba ý tưởng phù hợp nhất với mục tiêu mà chúng tôi đã đặt trước cuộc họp và cam kết triển khai chúng. Chúng tôi thể hiện sự cam kết bằng cách viết tay chúng xuống (và viết bằng tay là điều cốt yếu, đừng gõ máy – việc viết tay bất kỳ điều gì đã được chứng minh rằng điều đó sẽ được khắc ghi vào sâu tâm trí của bạn, và bạn có nhiều khả năng để đạt được nó hơn). Cùng với đó, hãy đảm bảo ý tưởng đó phải THÔNG MINH (SMART) — Cụ thể (Specific), Có thể ước lượng được (Measurable), Có thể đạt được (Achievable), Thực tế (Realistic), Đúng hạn định (Timely).

Yếu tố tiếp theo cũng rất quan trọng. Hãy đảm bảo bạn tìm thấy người để chia sẻ ý tưởng của mình. Công việc của họ là khiến cho bạn có trách nhiệm và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Tôi đã đề cập về việc chia sẻ điều này với một ai đó. Một trong những tác động lớn nhất đối với doanh nghiệp của chúng tôi là một người cố vấn, vậy nên hãy tìm một người cố vấn! Đối với chúng tôi, mức độ kinh doanh và thời gian hoạt động công việc kinh doanh không quan trọng. Mọi người đều có lợi khi có một người cố vấn.

Chúng tôi may mắn, vì chúng tôi có đến hai người. Chúng tôi có một người cố vấn trong 17 năm theo cách này hay cách khác.

Có một người cố vấn là một trong những điều lớn nhất mà chúng tôi thực hiện để giúp bản thân tiến bộ và đạt được các mục tiêu như mong muốn, và chúng tôi vẫn chưa đạt đến đó!

Sau cùng, ông Isaac Newton có nói, "Nếu tôi nhìn được xa hơn người khác, đó là nhờ đứng trên vai những người khổng lồ.”

Hãy tìm kiếm những người mà bạn có thể thêm vào đội của bạn và đề nghị họ giúp đỡ.

Lister

Simon D. Lister, Dip PFS, là thành viên MDRT 11 năm với ba lần đạt danh hiệu Court of the Table và tám lần đạt danh hiệu Top of the Table. Ông là giám đốc điều hành của ML Financial Associates tại Wymondham, Anh Quốc. Công ty của ông cung cấp dịch vụ hoạch định tài chính và tư vấn đầu tư và đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi Vương quốc Anh bãi bỏ tiền hoa hồng.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments