Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

กระบวนการ กระบวนการ และกระบวนการ

Benjamin Harding, CLU, CFP; Kimberly A. Harding, CLU

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

ฝ่ายตรงข้ามที่มีความแตกต่างกันมากจะสามารถกลายมาเป็นหุ้นส่วนกันได้หรือไม่ Benjamin Harding และ Kimberly A. Harding แห่ง Woburn, Massachusetts ได้ให้คำอธิบายถึงวิธีที่พวกเขาค้นพบกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนให้เป็นหุ้นส่วนที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ หัวข้อดังกล่าวนี้ได้รับการนำเสนอที่การประชุมประจำปี 2017

Kim Harding: ตามคำจำกัดความของ Webster’s Dictionary คำว่า พันธมิตร หมายถึง “บุคคลที่ร่วมกันหรือมีความเกี่ยวข้องกับอีกบุคคลหนึ่งในการทำกิจกรรมหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน” ผลประโยชน์ร่วมสามประการที่อยู่ในระดับที่แนบชิดที่สุดคือธุรกิจ ผู้เล่นในทีมเดียวกันหรือคนรัก ในกรณีของเราก็ครอบคลุมขอบเขตนี้เช่นกัน

Ben Harding: ในความเป็นจริงการประเมินความสัมพันธ์ที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน พันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับผมจะต้องเป็นคนอดทน เข้าใจและถี่ถ้วนในการตัดสินใจใด ๆ

Kim Harding: พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันน่าจะเป็นคนที่ว่องไว รู้ว่าต้องทำอะไรและสามารถตัดสินใจได้ในกรณีที่จำเป็น

Ben Harding: พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมจะต้องมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ย่อท้อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย และไม่หาข้ออ้างเมื่อเกิดความผิดพลาด

Kim Harding: พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับฉันจะต้องมีความลงตัวและพร้อมปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ มีทัศนคติที่ดีและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สำคัญ ๆ

Ben Harding: พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผมจะต้องสามารถคำนวณและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเราต้องเสี่ยง และคาดการณ์ผลลัพธ์ไว้เสมอ

Kim Harding: พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันจะต้องมองสูง และกล้าที่จะก้าวไปนอกกรอบที่ตนเองคุ้นเคย

Ben Harding: ความแตกต่างกันสุดขั้วจะทำให้ความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เชื่อเถอะครับ มันไม่ง่ายเลย แต่จากประสบการณ์หลายปีทั้งลองผิดและถูก และจากการโต้เถียงหรือความสำเร็จที่พบ เราจึงพอจะสรุปประเด็นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันที่เรามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคต

Kim Harding: การสื่อสาร คือกุญแจสำคัญ ในที่ทำงานเราจะมีการประชุมประจำสัปดาห์กับทีมงานทั้งหมดและแยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งการประชุมเชิงลึกประจำไตรมาส รอบครึ่งปีและการวางแผนประจำปี ในทุก ๆ สัปดาห์เราจะมีการประเมินวัตถุประสงค์ของสมาชิกในทีม มาตรฐานและความคาดหวังของทีม และให้คะแนนตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้น [ภาพ] ในส่วนของการสื่อสารทุก ๆ วัน เรามีทั้งอีเมล โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อและระบบการทำงานเช่น Outlook เพื่อคอยแจ้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับบุคคลภายนอก เราทุกคนเชื่อมโยงกันไว้ด้วยภารกิจในการให้บริการของเรา เรามีวิสัยทัศน์ร่วมกัน!

ไว้วางใจและเข้าใจ: ให้โอกาสพันธมิตรและทีมงานของคุณในการจดจ่ออยู่กับจุดแข็งของตนเอง ปล่อยให้ทุกคนทำงานให้เต็มที่และไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเชื่อใจทีมงานในการทำหน้าที่ของพวกเขา และให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

กระบวนการ: กระบวนการของเราและความพอใจของลูกค้า คือ กุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา และเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ ประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับคือผลจากการทำงานของทีมงานของเรา นอกจากนี้เรายังได้จัดทำหลักเกณฑ์และความคาดหวังเพื่อเป็นเครื่องชี้นำในการให้บริการในระดับที่เหนือกว่า [ภาพ]

ประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่คาดการณ์ได้: ลูกค้าทั้งหมดของคุณได้รับการปฏิบัติเหมือน ๆ กันหรือไม่ ลูกค้าแต่ละคนตอบสนองแตกต่างกัน และพวกเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งเดียวกัน ลูกค้าบางรายแค่ต้องการติดต่องานให้เสร็จ บางคนคาดหวังให้เราเป็นผู้ช่วยวางแผนด้านการเงิน สิ่งสำคัญคือทีมงานจะต้องสามารถแยกประเภทลูกค้า และติดตามกระบวนการของเราที่สามารถปรับใช้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเอง:

  • การดำเนินการหรือแนะนำเบื้องต้นเหมือนกันหมดสำหรับที่ปรึกษาทุกรายหรือไม่ [ภาพ]
  • การประชุมและเตรียมการสำหรับลูกค้าเหมือนกันหมดหรือไม่
  • พันธมิตรทุกคนทำงานเหมือน ๆ กันกับทีมงานหรือไม่

สำหรับเรา คำตอบสำหรับคำถามทุกข้อคือต้องใช่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ คุณจะต้องมีกระบวนการที่ทวนซ้ำได้ซึ่งมีการปรับปรุงหรือสอดประสานอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า ที่ปรึกษาและทีมงานแต่ละราย

Ben Harding: การเข้าใจตนเอง: รู้ว่าตัวเองคือใคร รู้จุดแข็ง จุดอ่อนและบุคลิกของตนเอง และรู้จักทีมงาน ลูกค้าและพันธมิตรของคุณ พิจารณาความต้องการของอีกฝ่าย และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง [ภาพ]

การฝึกสอน/ให้คำแนะนำ: สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าจะปรับปรุงการทำงานได้ในส่วนใด แนะนำให้หาคนที่เชื่อถือได้และสามารถช่วยเหลือคุณในการตัดสินใจในเรื่องยาก ๆ บุคคลดังกล่าวสามารถช่วยคุณในเรื่อง ธุรกิจโดยไม่ตกอยู่ในวังวน ของธุรกิจของคุณ คุณพร้อมฝันใหญ่หรือไม่ [ภาพ]

ใช้เวลาร่วมกัน: ประการสุดท้ายคือการใช้เวลากับทีมงานร่วมกันเป็นประจำ เพื่อสร้างทีม เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันและเพื่อแบ่งปันแรงจูงใจร่วมกัน การมีทีมงานที่สอดประสานกันจะทำให้เกิดแรงผลักดันเกินกว่าสิ่งที่คนคนเดียวจะทำได้! [ภาพ]

ทีมงานของเราพร้อมปฏิบัติงานเพื่อวันพรุ่งนี้ เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลามากมายร่วมกันในประเด็นที่สำคัญ ๆ ต่อไปนี้

  • การสื่อสาร
  • ความไว้วางใจ
  • กระบวนการที่ทำซ้ำได้
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  • การรู้จักตนเอง
  • การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • บรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีม

Benjamin Harding, CLU, CFP, เป็นสมาชิก MDRT 13 ปี ได้รับคุณสมบัติ Court of the Table สามครั้งและ Top of the Table honor หนึ่งครั้ง เขาทำงานให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและครอบครัวในการสร้าง ดำเนินการปกป้อง และ ตรวจสอบแผนการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน Harding มักช่วยธุรกิจเล็กๆ ในเรื่องการสีบทอดธุรกิจและกลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจ Harding เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประธานสภา New York Life มักทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวแทนที่ต้องการเป็นสมาชิก MDRT เขาทำงานให้กับอุตสาหกรรม องค์กรชุมชน และเคยทำหน้าที่เป็นประธานของ Young Professional Alliance of Boston และประธานของ NAIFA รัฐแมสซาชูเซตส์

Kimberly A. Harding, CLU, จากโวเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นสมาชิก MDRT 12 ปี ได้รับคุณสมบัติ Court of the Table สามครั้งและ Top of the Table honor หนึ่งครั้ง Harding มุ่งเน้นการทำงานกับผู้เกษียณอายุในเรื่องอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวและช่วยบุคคลเหล่านี้ได้ดำเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุอย่างสร้างสรร และช่วยทำการโอนถ่ายสินทรัพย์ให้กับคนที่รักและองค์กรการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ เธอเป็นประธานของ Council Qualifier ทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ให้กับ New York Life และเป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมทางการเมืองของสำนักงานใหญ่บอสตัน Harding ชอบที่จะใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง การเดินทาง เล่นสกี วิ่ง กีฬาบอสตัน และฟุตบอลเวอร์จิเนียเทค

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments